Maandag 3 september: Oproep juryleden Certamina
Het Certaminacomité doet wederom een beroep op je bereidheid om deel uit te maken van een of meer jury’s van de vier vertaalwedstrijden van de Vlaamse Olympiade Latijn & Grieks. Alle informatie over deze wedstrijden vind je op de website www.certamina.be.

Voor de Cicerowedstrijd zijn juryleden nodig voor de tweede ronde. 

De jurering van de klassikale Vergiliuswedstrijd verloopt in twee fasen. Fase 1 bestaat uit een jurydag in Brussel. De juryleden voeren een eerste selectie van de kopijen door. Om zich hierop voor te bereiden wordt de tekst met commentaar en vertaling vooraf toegestuurd. In fase 2 beoordeelt een beperktere groep juryleden  de geselecteerde kopijen; de locatie wordt in overleg met de juryleden bepaald.

De jurering van de klassikale Homeroswedstrijd en die van de individuele Platowedstrijd worden beide in één fase afgewerkt.

De juryleden komen samen in het Sint-Jan Berchmanscollege in Brussel telkens om 9.00 uur. Ze ontvangen op voorhand een definitieve uitnodiging met alle gegevens. De data zijn:

·       Cicerowedstrijd:                          woensdag 16 januari 2019
·       Platowedstrijd:                             woensdag 16 januari 2019
·      Vergiliuswedstrijd fase 1:      woensdag 28 februari 2019
·      Vergiliuswedstrijd fase 2:       zaterdag 16 maart 2019
·       Homeroswedstrijd:                     woensdag 20 maart 2019

 Mag ik je vragen via mail ten laatste op 1 december 2018 te laten weten voor welke wedstrijden je wil jureren ? Het te gebruiken mailadres: dietske.lehembre@gmail.com.

Het secretariaat zal tijdig meedelen voor welke wedstrijden het op jou een beroep wil doen. Voor leraren in dienst gebeurt deelname aan de jury uiteraard in afspraak met de schooldirectie.

Juryleden krijgen een nascholingsbewijs, een vergoeding voor hun vervoersonkosten en een boekenbon.

Vriendelijke groeten

Dietske Lehembre
coördinator Certaminacomité    
dietske.lehembre@gmail.com


Vrijdag 3 november
In de rubriek lesmateriaal vindt u tal van nieuwe documenten. Latijn, Grieks. Eerste, tweede en derde graad. 


Vrijdag 1 september
Er is nieuw lesmateriaal beschikbaar voor de tweede en derde graad Latijn: teksten lezen van Caesar of Tacitus én een handig overzicht van de syntaxis.


Donderdag 29 juni
In de rubriek 'extra' is er een opiniebijdrage van Mark Janse opgenomen over STEM en de dreiging die daar voor de klassieke talen van uitgaat.


Donderdag 15 juni
Spitse opiniebijdrage van Toon Van Houdt in de rubriek 'discussie' over Antieke seks in de klas? Moet kunnen!


Woensdag 14 juni
Nieuw lesmateriaal voor de 4des Grieks: een grondige analyse van Herodotos 9.122 door Marc Vercruysse - deze bijdrage is ook terug te vinden in de rubriek 'extra' - met ook teksthulp voor zelfstandige lectuur.


Donderdag 27 april
Prikkelende bijdrage van OKAN-coördinator Jolien Janssis over 'Latijn als hefboom voor anderstaligen' in de rubriek 'discussie'. U kan daar zelf deelnemen aan het debat.


Website online
Sinds maart 2017 heeft Kleio een eigen website.
Het lesmateriaal op de site zal elk kwartaal verder aangevuld worden.