Tentoonstelling: Ovidius in metamorfose

Van 21 november 2019 tot 16 februari 2020 is in de Universiteitsbibliotheek aan het Mgr. Ladeuzeplein in Leuven een tentoonstelling te zien, gewijd aan de grote Romeinse dichter P. Ovidius Naso (43 v.Chr. – 17/18?).

De tentoonstelling is het resultaat van een samenwerking tussen de KU Leuven Bibliotheken en de Koninklijke Bibliotheek van België (KBR). De getoonde objecten komen vooral uit de rijke, maar vaak onderschatte collecties van de tweede instelling. Het gaat hierbij vooral om handschriften, oude drukken en prenten die samen een rijk geschakeerd beeld geven van de werken van Ovidius en de manier waarop deze door de eeuwen heen zijn gelezen en in beeld gebracht, maar ook om enkele authentieke objecten uit de oudheid zelf. Deze selectie van stukken uit de Koninklijke Bibliotheek wordt aangevuld met objecten van andere instellingen en natuurlijk van de KU Leuven zelf.

De tentoonstelling bestaat uit drie onderdelen. In een eerste deel wordt door een keuze van handschriften van de klassieke Augusteïsche auteurs een inleiding gegeven op de tijd en het leven van Ovidius. Daarbij komen jeugd en ballingschap van Ovidius eveneens aan bod. In deze afdeling ook zal aan de hand van de Fasti, meer bepaald het belangrijke handschrift ms. 5369-73 uit de Koninklijke Bibliotheek (11de eeuw, afkomstig uit de abdij van Gembloux) en het verhaal van Hercules en Cacus, een beeld worden geschetst van de manier waarop de teksten tot ons zijn gekomen en van de rol die de mythologie in Ovidius’ oeuvre speelt.

Het tweede onderdeel is gewijd aan de diverse carmina amatoria(AmoresHeroidesArs amatoriaRemedia amoris) en laat zien op welke wijze deze werken het latere publiek bereikten: in handschrift en in druk, in het Latijn en in vertaling, dat alles uiteraard onder de schutse van de godin Venus zelf.

De derde afdeling is dan gereserveerd voor de Metamorphosesen legt het accent volledig op de iconografie. Aan de hand van de prentenreeks van Hendrick Goltzius (1558-1617) wordt een indruk gegeven van de motievenrijkdom van het bekendste werk van Ovidius, terwijl diverse verhalen, waaronder Narcissus, Actaeon, Pyramus en Thisbe, Apollo en Daphne, Phaethon, Daedalus en Icarus nader onder de loep worden genomen. Daardoor is het mogelijk om te zien hoe in prent en boekillustratie een bepaald thema ontwikkeld is. Bovendien zullen het rijk geïllustreerde ms. 9392 (15de eeuw, uit de verzameling van de hertogen van Bourgondië) en de oudste gedrukte geïllustreerde editie van de Metamorphoses(Brugge: Colard Mansion, 1484) volledig op scherm doorbladerd kunnen worden.

Ter gelegenheid van deze tentoonstelling verscheen het boek: Michiel Verweij, Ovidius. Het verhaal van een dichter(Amsterdam: Amsterdam University Press, 2018). Er wordt daarnaast ook een didactisch parcours voorzien voor de drie laatste jaren van het secundair onderwijs (een educatief pakket is beschikbaar vanaf 15 september).

Voor nadere inlichtingen kunt u zich wenden tot de curator van de tentoonstelling, Dr. Michiel Verweij (michiel.verweij@kbr.be). 

Praktisch

21.11.2019 >< 16.02.2020

Elke dag open van 10u tot 17u. Gesloten op 25 december en 1 januari ; op 24 en 31 december gesloten vanaf 14u.

TICKETS

Individueel

 • Basistarief: €6, incl. audiogids

 • Kortingstarief: €5, incl. audiogids

 • Op vertoon van een I LUV Leuven ticket: €5

 • KU Leuven personeel en studenten: gratis

 • Combiticket: €10: Universiteitsbibliotheek en toren + tentoonstelling, incl. audiogids

Groepen

 • 10 tot 20 personen: €5 p.p. + €65 voor gids

 • Scholen: €2/leerling, max. 2 leerkrachten gratis toegang per groep van 10-20 personen; 
  gids: €65 euro

 • Combiticket scholen: €4/leerling, max. 2 leerkrachten gratis toegang per groep van 10-20 personen; gids: €65 
  Universiteitsbibliotheek en toren + tentoonstelling (excl. audiogids, excl. rondleiding Universiteitsbibliotheek)

Groepen zijn te boeken viaovidius@kuleuven.be


IN VESTIGIIS MAGISTRI
Verjaardagsboek voor Professor Andries Welkenhuysen n.a.v. zijn 90ste verjaardag

Decennialang was Professor Andries Welkenhuysen de bezielende kracht achter de Leuvense vertaalbibliotheek Gulden Librije. Met grote zorg bouwde de eminente hoogleraar aan de KU Leuven deze collectieNederlandse, Friese en ook Zuid-Afrikaanse vertalingen van de Griekse en Romeinse klassieken uittot een unieke collectie. Thans prijken een 5000-tal vertalingen in de rekken.

Dit jaar rondt Professor Welkenhuysen de kaap van 90 jaar. Als dankbetuiging, een eresaluut en een verjaardagsgeschenk hebben vrienden en vooraanstaande vertalers uit de Nederlanden hem nu een verjaardagsboek aangeboden.

Professor Jan Papy, thans beheerder van Gulden Librije, nodigde hen uit om speciaal voor deze gelegenheid een fraai, bekend of onbekend stukje Griekse of Latijnse literatuur te selecteren. Het resultaat werd een verrassende staalkaart uit de rijke goudaders van eeuwen Griekse en Latijnse literatuur.

Werkten mee: Rita Beyers,Stefan van den Broeck, Diederik Burgersdijk, Hermanda Van de Cauter, Paul Claes, Harm-Jan van Dam, Kristoffel Demoen, Jef Ector, Piet Gerbrandy, Marietje d'Hane-Scheltema, Toon Van Houdt, Vincent Hunink, Ciska Imschoot, Tom Ingelbrecht, Jeanine De Landtsheer, Patrick Lateur, Yanick Maes, Jan Papy, Marc van Rooij, Patrick De Rynck, Dirk Sacré, Piet Schrijvers, Wim Verbaal, Emmy Vermeulen, Michiel Verweij. 

Ieder selecteerde en vertaalde: uit de Homerische Hymnen, de Psalmen, Vergilius, Lygdamus, Propertius, Juvenalis, Lucianus, Claudius Claudianus, de Regula Benedictiof middeleeuwse (vaganten)poëzie in het Grieks of Latijn, de Carmina Burana, Petrarca, het Lam Gods van Van Eyck, Pontano, Ariosto, Joannes Burmeister, Justus Lipsius, Daniel Heinsius, Godevaert Wendelen, Joseph Addison en Giovanni Pascoli.

Sommigen schreven zelf een nieuw stuk Latijnse literatuur, over bibliofiele bibliotheekbezoekers of over wielerlegende Eddy Merckx!

Het 64 pagina’s tellende boekje werd bibliofiel uitgeven in de tweetalige Klassieke Reeks van Patrick Lateur bij Uitgeverij te Leuven en is verkrijgbaar voor 20,- euro.

Bestellen: het boek zal beschikbaar zijn in de ‘betere’ Leuvense boekhandels. U kan het bibliofiele kleinood ook bestellen bijGulden Librije, Blijde-Inkomststraat 21 te 3000 Leuven. Stuur een bericht naarjan.papy@kuleuven.bemet uw naam, volledig adres en het door u gewenste aantal exemplaren. Het boek wordt u dan met de nodige gegevens voor overschrijving toegestuurd.


Maandag 3 september: Oproep juryleden Certamina
Het Certaminacomité doet wederom een beroep op je bereidheid om deel uit te maken van een of meer jury’s van de vier vertaalwedstrijden van de Vlaamse Olympiade Latijn & Grieks. Alle informatie over deze wedstrijden vind je op de website www.certamina.be.

Voor de Cicerowedstrijd zijn juryleden nodig voor de tweede ronde. 

De jurering van de klassikale Vergiliuswedstrijd verloopt in twee fasen. Fase 1 bestaat uit een jurydag in Brussel. De juryleden voeren een eerste selectie van de kopijen door. Om zich hierop voor te bereiden wordt de tekst met commentaar en vertaling vooraf toegestuurd. In fase 2 beoordeelt een beperktere groep juryleden  de geselecteerde kopijen; de locatie wordt in overleg met de juryleden bepaald.

De jurering van de klassikale Homeroswedstrijd en die van de individuele Platowedstrijd worden beide in één fase afgewerkt.

De juryleden komen samen in het Sint-Jan Berchmanscollege in Brussel telkens om 9.00 uur. Ze ontvangen op voorhand een definitieve uitnodiging met alle gegevens. De data zijn:

·       Cicerowedstrijd:                          woensdag 16 januari 2019
·       Platowedstrijd:                             woensdag 16 januari 2019
·      Vergiliuswedstrijd fase 1:      woensdag 28 februari 2019
·      Vergiliuswedstrijd fase 2:       zaterdag 16 maart 2019
·       Homeroswedstrijd:                     woensdag 20 maart 2019

 Mag ik je vragen via mail ten laatste op 1 december 2018 te laten weten voor welke wedstrijden je wil jureren ? Het te gebruiken mailadres: dietske.lehembre@gmail.com.

Het secretariaat zal tijdig meedelen voor welke wedstrijden het op jou een beroep wil doen. Voor leraren in dienst gebeurt deelname aan de jury uiteraard in afspraak met de schooldirectie.

Juryleden krijgen een nascholingsbewijs, een vergoeding voor hun vervoersonkosten en een boekenbon.

Vriendelijke groeten

Dietske Lehembre
coördinator Certaminacomité    
dietske.lehembre@gmail.com


Vrijdag 3 november
In de rubriek lesmateriaal vindt u tal van nieuwe documenten. Latijn, Grieks. Eerste, tweede en derde graad. 


Vrijdag 1 september
Er is nieuw lesmateriaal beschikbaar voor de tweede en derde graad Latijn: teksten lezen van Caesar of Tacitus én een handig overzicht van de syntaxis.


Donderdag 29 juni
In de rubriek 'extra' is er een opiniebijdrage van Mark Janse opgenomen over STEM en de dreiging die daar voor de klassieke talen van uitgaat.


Donderdag 15 juni
Spitse opiniebijdrage van Toon Van Houdt in de rubriek 'discussie' over Antieke seks in de klas? Moet kunnen!


Woensdag 14 juni
Nieuw lesmateriaal voor de 4des Grieks: een grondige analyse van Herodotos 9.122 door Marc Vercruysse - deze bijdrage is ook terug te vinden in de rubriek 'extra' - met ook teksthulp voor zelfstandige lectuur.


Donderdag 27 april
Prikkelende bijdrage van OKAN-coördinator Jolien Janssis over 'Latijn als hefboom voor anderstaligen' in de rubriek 'discussie'. U kan daar zelf deelnemen aan het debat.


Website online
Sinds maart 2017 heeft Kleio een eigen website.
Het lesmateriaal op de site zal elk kwartaal verder aangevuld worden.