Vrijdag 3 november
In de rubriek lesmateriaal vindt u tal van nieuwe documenten. Latijn, Grieks. Eerste, tweede en derde graad. 


Vrijdag 1 september
Er is nieuw lesmateriaal beschikbaar voor de tweede en derde graad Latijn: teksten lezen van Caesar of Tacitus én een handig overzicht van de syntaxis.


Donderdag 29 juni
In de rubriek 'extra' is er een opiniebijdrage van Mark Janse opgenomen over STEM en de dreiging die daar voor de klassieke talen van uitgaat.


Donderdag 15 juni
Spitse opiniebijdrage van Toon Van Houdt in de rubriek 'discussie' over Antieke seks in de klas? Moet kunnen!


Woensdag 14 juni
Nieuw lesmateriaal voor de 4des Grieks: een grondige analyse van Herodotos 9.122 door Marc Vercruysse - deze bijdrage is ook terug te vinden in de rubriek 'extra' - met ook teksthulp voor zelfstandige lectuur.


Donderdag 27 april
Prikkelende bijdrage van OKAN-coördinator Jolien Janssis over 'Latijn als hefboom voor anderstaligen' in de rubriek 'discussie'. U kan daar zelf deelnemen aan het debat.


Website online
Sinds maart 2017 heeft Kleio een eigen website.
Het lesmateriaal op de site zal elk kwartaal verder aangevuld worden.