Een nieuw boek, een nieuwe reeks

De oudheid leeft – vandaag misschien wel meer dan ooit te voren. Boeken over de oudheid voor het brede publiek vinden gretig aftrek, en daar willen we dan ook graag op inspelen. En wij, dat zijn enkele dynamische, optimistische classici en classicae uit de universitaire of culturele wereld in Nederland en Vlaanderen. Met een groot hart voor hun vak en de vaste wil om hun enthousiasme te delen. Met velen – leerkrachten oude talen en geschiedenis, mensen met een brede historische en literaire belangstelling.

Hoe? Via een gloednieuwe reeks met actuele boeken over antieke cultuur. De Kleio-reeks. Gepubliceerd door Garant, een uitgeverij met een groot hart voor de oudheid én de vaste wil om die oudheid voor het voetlicht te plaatsen. Met frisse, aantrekkelijke boeken over steeds wisselende thema’s, maar met één centrale invalshoek: de betekenis van de Grieks-Romeinse oudheid voor de wereld waarin wij leven.


Verschenen:

Patrick De Rynck & Toon Van Houdt, De nieuwe Grieken en Romeinen. Verrassende confrontaties met de klassieke oudheid. 227 blz. ISBN 978-90-441-3377-6

Niets nieuws onder de zon, nil novi sub sole. Prominente machthebbers als Herman van Rompuy en Bart De Wever nemen de oude zegswijze graag in de mond als ze het over Grieken en Romeinen hebben. Dat is niet zonder betekenis. Andere stemmen vragen zich af of de oudheid niet een onherroepelijk vreemde plek is geworden. Of ze nog wel de plaats waard is die ze in onze samenleving krijgt. Of er geen belangrijker, meer urgente bezigheden zijn.

Dit spitse boek begint waar de kreten en slogans eindigen. Bij de nuancering. Het is nu geschreven – dat kan nu eenmaal niet anders – en confronteert de lezer met Grieken en Romeinen en hun ideeën en emoties. Verrassend? Herkenbaar? Verrassend herkenbaar? Is de oudheid eindelijk dood of is ze alweer herboren? Beleven we het einde van een cultuur of een nieuwe renaissance? De nieuwe Grieken en Romeinen brengt een antwoord. In de vorm van korte essays waarin de antieke mens verschijnt zoals hij of zij in de klassieke studies ‘nieuwe stijl’ volop getoond wordt – verrassend, spannend, verrassend nieuw.


Te verschijnen:

Roald Dijkstra & Dorine van Espelo, Petrus in Rome (te verschijnen in 2017)

Janric van Rookhuijzen, Het geheugen van Griekenland (te verschijnen in 2017)


De nieuwe Grieken en Romeinen is verkrijgbaar in de betere boekhandel of rechtstreeks te bestellen bij Garant-Uitgevers (info@garant.be).

Voor meer informatie of concrete boekvoorstellen contacteer je best Toon Van Houdt (toon.vanhoudt@kuleuven.be)

Zie ook www.facebook.com/Kleioreeks