Onderzoekscompetenties

 • Onderzoekslesopdracht Cleopatra, femme fatale van de oudheid
  Deze onderzoeksopdracht voor het vierde jaar Latijn kunt u in de les zelf realiseren en bevat o.a. een confrontatie van primaire en secundaire bronnen.

 • Opdracht over Theseus
  Deze onderzoeksopdracht voor het derde jaar Grieks of Latijn zal uw leerlingen zeker boeien en kan gerealiseerd worden in één enkel lesuur. De opdracht ontwikkelt de vaardigheid zelf nauwkeurig te kijken. En uw leerlingen zullen het belang ervaren verschillende bronnen te raadplegen. Er is ook een schriftelijk verslag aan gekoppeld. Met deze korte opdracht realiseer je al verrassend veel oc-leerplandoelstellingen.

 • Alix De Pauw, Het Latijn in crisis. Welke argumenten worden gebruikt bij het beoordelen van het nut van het schoolvak Latijn?
  Ziehier, een humaniora-scriptie die er echt bovenuit steekt, met een mooie oplijsting van de argumenten pro klassieke talen en met aandacht voor de controverse errond. En Latijn elitair? Dit wordt hier eloquent ontkracht. Deze scriptie levert u interessante stof voor een onderzoeksopdracht en voorziet u van enkele krachtige overtuigingsmiddelen bij het werven van leerlingen voor klassieke talen.

 • Leerlijn in het ontwikkelen van onderzoekscompetenties
  Deze bundel van 57 bladzijden biedt uitvoerige richtlijnen voor het voeren van een onderzoek binnen het domein van de klassieke talen. Bovendien vindt u er een overzicht van gerealiseerde opdrachten van het Sint-Jozefscollege in Aarschot per taal en per jaar. Voor een doorlichting kan dit resultaat van vakgroepwerking als model fungeren.

 • Ambiorix en wifi
  Deze opdracht traint - voor de duur van een halve lestijd - één deelvaardigheid van onderzoekscompetentie, nl. het beoordelen van een (secundaire) bron, aansluitend bij de lectuur van Caesars De Bello Gallico, boek 6 over Ambiorix.