Inhoud jaargangen Kleio

Jaargang 47.4 (2018)

Toon Van Houdt, Elegant nauwkeurig
Jolien Vanheule, Latijnse woorden: blokken of oefenen
Geert Van Coillie, Sophocles, Koning Oedipus. Het tragische lot van een held en zondebok
Paul Claes, Heliodora. Zestien liefdesverzen van Meleagros van Gadara
Recensie
Inhoud van Jaargang 47


Jaargang 47.3 (2018)

Marc Vercruysse, Koen Vandendriessche en Toon Van Houdt, Het laatste woord?
Alexandra Vereeck, Valentiegrammatica in Pegasus. Een kritische analyse
Henk S.M. Kruijer, Montaigne en Tasso: zeer belezen en veel citerende schrijvers en tijdgenoten
Rik Deweedrt, Janus Secundus, Zoenen (3)
Paul Claes, Horatius, Carmina, 3.22: een schuin gedicht?


Jaargang 47.1 & 2 (2018)

Themanummer: Luisteren, spreken, handelen én lezen. Suggesties voor een vernieuwde oudetalendidactiek

Toon Van Houdt, Spelen met mogelijkheden: 'levend' Latijn (en Grieks) in de oudetalendidactiek
Remco Regtuit, Latijn anders: actief Latijn in het onderwijs
Cerianne en Casper Porton, De klassieke talen op de rand van een (r)evolutie
Kristien Hulstaert, De tekst als film
Christian Laes, Tussen droom en daad: levend Latijn en Oudgrieks in het Vlaamse onderwijs
Recensies


Jaargang 46.4 (2017)

Anton van Hooff, Griekse herenliefde
Michiel Verweij, Ovidius en Vergilius. Een vergelijking van het verhaal over Hercules en Cacus in de Fasti en de Aeneis
Willy Evenepoel, De stoïcijn Seneca over zelfdoding als rationele keuze
Inhoud van jaargang 46


Jaargang 46.3 (2017)

Guy Claessens, Een semiotisch spel: zelfdoding in de antieke wijsbegeerte
Vincent Hunink, Het dal der plichten: twee brieven van Plinius
Henk S.M. Kruijer, Zijt gij soms een godin (c.q. god)? Tema con variazioni
Rik Deweerdt, Janus Secundus, Zoenen (2)
Jolien Janssis, Latijn als hefboom voor anderstaligen
Recensies


Jaargang 46.2 (2017)

Toon Van Houdt, Mini-utopie
Pieter W. van der Horst, ‘Geen Jood hoeft ooit te bedelen’ Georganiseerde armenzorg in de oudheid (pagaan, joods, christelijk)
Leontien Vanderschelden, De receptie van de Ilias in de Paleologische periode. De parafrase van Manuel Moschopoulos
Evelien Bracke, Klassieke talen in crisis? Internationale perspectieven


Jaargang 46.1 (2017)

Toon Van Houdt, Een vleugje bevlogenheid
Anton van Hooff, Afrekenen met Domitianus, Nero de Kale
Ignace Bossuyt, Jean-Philippe Rameau (1683-1764): een hoogtepunt van het Franse muziektheater op thema's uit de klassieke oudheid (deel 2)
Recensie: Daniel KleinDe wijsheid van een tandeloze glimlach. Gelukkig ouder worden met Epicurus, 2016
Recensie: Mary Beard, SPQR. A History of Ancient Rome, 2015
Recensie: Quid susurrat ventus? Belli haicua, ed. F. Terryn, 2016